انتخاب سرویس ها

سرویس میزبانی لینوکس ایران
Card image cap
LinIR 1
فضا ۲۰۰ MB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 137000 تومان
 • پیش پرداخت :137000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinIR 2
فضا 5۰۰ MB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 187000 تومان
 • پیش پرداخت :187000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinIR 3
فضا 1 GB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 237000 تومان
 • پیش پرداخت :237000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinIR 4
فضا 2 GB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 297000 تومان
 • پیش پرداخت :297000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinIR 5
فضا 5 GB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 437000 تومان
 • پیش پرداخت :437000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinIR 6
فضا ۱۰ GB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 875000 تومان
 • پیش پرداخت :875000 تومان
تاریخ :
سرویس میزبانی لینوکس آلمان
Card image cap
LinGE 1
فضا 200 MB
پنل مدیریت plesk
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 137000 تومان
 • پیش پرداخت :137000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinGE 2
فضا 5۰۰ MB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 187000 تومان
 • پیش پرداخت :187000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinGE 3
فضا 1 GB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 237000 تومان
 • پیش پرداخت :237000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinGE 4
فضا 2 GB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 287000 تومان
 • پیش پرداخت :287000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinGE 5
فضا 5 GB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 437000 تومان
 • پیش پرداخت :437000 تومان
تاریخ :
Card image cap
LinGE 6
فضا 10 GB
پنل مدیریت plesk
ایمیل نامحدود
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 875000 تومان
 • پیش پرداخت :875000 تومان
تاریخ :
سرور مجازی ایران
Card image cap
VPS 1 IR
SSD ۴۵ GB
CPU ۳ Core
RAM ۳ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 197000 تومان
 • پیش پرداخت :197000 تومان
تاریخ :
Card image cap
VPS 2 IR
SSD ۵۵ GB
CPU ۴ Core
RAM ۴ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 267000 تومان
 • پیش پرداخت :267000 تومان
تاریخ :
Card image cap
VPS 3 IR
SSD ۸۵ GB
CPU ۴ Core
RAM ۶ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 357000 تومان
 • پیش پرداخت :357000 تومان
تاریخ :
سرور مجازی آلمان
Card image cap
VPS 1 GE
SSD ۴۵ GB
CPU ۳ Core
RAM ۳ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 397000 تومان
 • پیش پرداخت :397000 تومان
تاریخ :
Card image cap
VPS 2 GE
SSD ۵۵ GB
CPU ۴ Core
RAM ۴ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 467000 تومان
 • پیش پرداخت :467000 تومان
تاریخ :
Card image cap
VPS 3 GE
SSD ۸۵ GB
CPU ۴ Core
RAM ۶ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 597000 تومان
 • پیش پرداخت :597000 تومان
تاریخ :
سرور اختصاصی ایران
Card image cap
Dserver 1 IR
SSD ۵۰۰ GB
CPU ۱۲ Core
RAM ۳۲ GB
ترافیک نامحدود
مدت اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 987000 تومان
 • پیش پرداخت :987000 تومان
تاریخ :
Card image cap
Dserver 2 IR
SSD ۱ TB
CPU ۲۴ Core
RAM ۶۴ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 1770000 تومان
 • پیش پرداخت :1770000 تومان
تاریخ :
Card image cap
Dserver 3 IR
SSD ۱ TB
CPU ۲۴ Core
RAM ۹۶ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 2570000 تومان
 • پیش پرداخت :2570000 تومان
تاریخ :
سرور اختصاصی آلمان
Card image cap
Dserver 1 GE
SSD ۱۲۰ GB
CPU ۴ Core
RAM ۸ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 697000 تومان
 • پیش پرداخت :697000 تومان
تاریخ :
Card image cap
Dserver 2 GE
SSD ۱۲۰ GB
CPU ۸ Core
RAM ۱۲ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 897000 تومان
 • پیش پرداخت :897000 تومان
تاریخ :
Card image cap
Dserver 3 GE
SSD ۱۲۰ GB
CPU ۱۰ Core
RAM ۱۶ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 1097000 تومان
 • پیش پرداخت :1097000 تومان
تاریخ :
Card image cap
Dserver 4 GE
SSD ۲۰۰ GB
CPU ۱۲ Core
RAM ۲۴ GB
ترافیک نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 1497000 تومان
 • پیش پرداخت :1497000 تومان
تاریخ :
ریسیلر
Card image cap
Resaler 1
فضا ۵ GB
تعداد اکانت 5
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 857000 تومان
 • پیش پرداخت :857000 تومان
تاریخ :
Card image cap
Resaler 2
فضا 10 GB
تعداد اکانت 10
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 1170000 تومان
 • پیش پرداخت :1170000 تومان
تاریخ :
Card image cap
Resaler 3
فضا 20 GB
تعداد اکانت 20
ترافیک نامحدود
ایمیل نامحدود
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 1970000 تومان
 • پیش پرداخت :1970000 تومان
تاریخ :
گواهی اس اس ال
Card image cap
E-Tugra CA
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 230000 تومان
 • پیش پرداخت :230000 تومان
تاریخ :
Card image cap
Certum CA
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 400000 تومان
 • پیش پرداخت :400000 تومان
تاریخ :
Card image cap
WildCard Certum CA
اعتبار یک ساله
 • قیمت : 1350000 تومان
 • پیش پرداخت :1350000 تومان
تاریخ :
محصولات نرم‌افزاری شرکت
Card image cap
فروشگاه ساز داستار
بسته طلایی
 • قیمت : 40000000 تومان
 • پیش پرداخت :8000000 تومان
تاریخ :
Card image cap
سامانه جامع مدیریت املاک سامان
بسته نقره ای
 • قیمت : 25000000 تومان
 • پیش پرداخت :5000000 تومان
تاریخ :
Card image cap
نرم‌افزار فرم ساز (الکترونیکی) نارین
 • قیمت : 15000000 تومان
 • پیش پرداخت :3000000 تومان
تاریخ :
Card image cap
سامانه جامع مدیریت املاک سامان
 • قیمت : 30000000 تومان
 • پیش پرداخت :30000000 تومان
تاریخ :
Card image cap
نرم افزار ارتباط با مشتریان کاریز
نسخه پزشکان
بسته اختصاصی
 • قیمت : 60000000 تومان
 • پیش پرداخت :12000000 تومان
تاریخ :
Card image cap
نرم افزار ارتباط با مشتریان کاریز
نسخه سایر مشاغل
بسته VIP
 • قیمت : 50000000 تومان
 • پیش پرداخت :10000000 تومان
تاریخ :
Card image cap
نرم افزار ارتباط با مشتریان کاریز
نسخه سایر مشاغل
بسته طلایی
 • قیمت : 40000000 تومان
 • پیش پرداخت :8000000 تومان
تاریخ :
Card image cap
نرم افزار ارتباط با مشتریان کاریز
نسخه سایر مشاغل
بسته نقره ای
 • قیمت : 30000000 تومان
 • پیش پرداخت :6000000 تومان
تاریخ :
Card image cap
پورتال اطلاع رسانی راوند
جهت اطلاع از قیمت
تماس بگیرید.
 • قیمت : 0 تومان
 • پیش پرداخت :0 تومان
تاریخ :
Card image cap
سامانه مدیریت محتوای راوند
بسته VIP
 • قیمت : 28000000 تومان
 • پیش پرداخت :5600000 تومان
تاریخ :
Card image cap
سامانه مدیریت محتوای راوند
بسته طلایی
 • قیمت : 22000000 تومان
 • پیش پرداخت :4400000 تومان
تاریخ :
Card image cap
سامانه مدیریت محتوای راوند
بسته نقره ای
 • قیمت : 15000000 تومان
 • پیش پرداخت :3000000 تومان
تاریخ :
خدمات مازاد سرورها
Card image cap
حجم اضافه برای سرورهای مجازی و اختصاصی
۱۰ گیگابایت
 • قیمت : 23000 تومان
 • پیش پرداخت :23000 تومان
تاریخ :
Card image cap
آی پی اضافه برای سرورهای مجازی و اختصاصی
هر IP اضافه
 • قیمت : 23000 تومان
 • پیش پرداخت :23000 تومان
تاریخ :
Card image cap
پردازنده اضافه برای سرورهای مجازی و اختصاصی
هر CPU اضافه
 • قیمت : 23000 تومان
 • پیش پرداخت :23000 تومان
تاریخ :
Card image cap
نگهداری و مدیریت نرم‌افزاری سرورهای مجازی
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 150000 تومان
 • پیش پرداخت :150000 تومان
تاریخ :
Card image cap
نگهداری و مدیریت نرم‌افزاری سرورهای اختصاصی
اعتبار یک ماهه
 • قیمت : 350000 تومان
 • پیش پرداخت :350000 تومان
تاریخ :
پکیج های طلایی
Card image cap
پکیج طلایی محصولات
سامانه مدیریت محتوای راوند

فروشگاه ساز داستار

سامانه ارتباط با مشتریان کاریز
 • قیمت : 57000000 تومان
 • پیش پرداخت :11400000 تومان
تاریخ :